Üretim
Tam Güvenli

         Çelik taşıyıcılı bir yapının kütlesi aynı boyutlardaki bir betonarme yapıya göre yaklaşık %40–60 daha düşüktür. Deprem yükleri yapının kütlesiyle doğru orantılı olduğundan çelik yapıya etkiyecek deprem yükleri de aynı oranda azalır. Çeliğin büyük şekil değiştirebilme özelliği (sünekliği) , çelik taşıyıcı yapının hem aldığı enerjiyi sönümlemesini hem de taşıyıcı özelliğini yitirmeden depremi en az hasarla geçirmesini sağlar. Çelik yapının deprem davranışlarının çok iyi hesaplanabilir olması sayesinde deprem hasarlarının kolonlar yerine kirişlerde oluşması sağlanabilir. Böylece deprem sırasında yapıyı kullanmaya devam ederken, varsa oluşan hasarların çabuk onarılabilmesi olanağı elde edilir. Tüm bu olanaklar çelik taşıyıcılı yapıları depreme karşı tam güvenli kılar. 

 
» Tam Güvenli